Workshop

AGE management

 

 

m prostředí, snížení finančních nákladů díky fluktuaci zaměstnanců a tím i snížením nákladů na odstupné, vytvoření vysoce kvalitní pracovní síly, dosažení optimálního mixu dovedností a určení požadavků pro optimální plánování kvalifikačních zaměstnanců, zlepšení veřejné image firmy, zvýšení loajality zaměstnanců.

 

Naše spolupráce začíná tím, že nám pomocí níže připraveného formuláře pošlete popis Vašeho požadavku (žádosti) a sdělíte nám potřebné údaje pro kontaktování.

Zpracování odborného posudku a implementace změn

Zpracování obsahuje

  • přípravu podkladů pro zpracování odborného posudku a studie

1)            Sběr dat ve spolupráci s vedoucí oddělení personalistiky a řízení lidských zdrojů v podobě organizační struktury, popisu pracovní činnosti vedoucího pracovníka jednotlivých úseků a jeho podřízených.

2)            Vyplnění dotazníku od jednotlivých pracovníků s cílem mapování jednotlivých pracovních činností (každý den, 1 x za týden, 1x za měsíc).

3)            Porovnání informací bodu 1) a 2)

Tvorba popisu pracovních míst a souvisejících dokumentů

Popisy pracovních pozic

Popis pracovního místa spolu s pracovní smlouvou jsou základní písemný dokument vyjadřující platný dvoustranný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je proto nezbytné, aby byl dobře propracovaný, navazoval na další personální procesy.

Pro zaměstnance je popis pracovního místa klíčový a přináší mu tyto informace:

Zpracování bilanční psychodiagnostiky, poradenství v oblasti výběru a kariérního růstu zaměstnanců

Společnost Sidroconsulting s.r.o. Vám nabízí v rámci výběrových řízení a nastavení kariérního růstu zaměstnanců zpracování „Bilanční psychodiagnostiky“.
Využíváme psychodiagnostických metod BIP, LMI, NEO-PI-R, d2-R.

Bilační psychodiagnostické metody můžete využít