Tvorba popisu pracovních míst a souvisejících dokumentů

Popisy pracovních pozic

Popis pracovního místa spolu s pracovní smlouvou jsou základní písemný dokument vyjadřující platný dvoustranný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je proto nezbytné, aby byl dobře propracovaný, navazoval na další personální procesy.

Pro zaměstnance je popis pracovního místa klíčový a přináší mu tyto informace:

 • jaké jsou jeho úkoly, povinnosti a odpovědnosti
 • jak je pracovní pozice zařazena v organizační struktuře
 • jaké zkušenosti, praxe a kompetence budou na pozici potřebné

Připravíme pro Vás profesionální popisy pracovního místa a to v případě, že

 • popisy pracovních míst jsou zastaralé a vůbec neodpovídají aktuálně vykonávaným činnostem a zda jejich výkon odpovídá odměně
 • existující formální popisy pracovních pozic nemají konkretizaci a tím pádem řízení podřízených
 • je záměrem firmy optimalizovat organizační struktury a efektivněji využít pracovní potenciál zaměstnanců
 • uvažuje se o zavedení systému hodnocení pracovníků a pak je aktualizace popisu pracovních míst nezbytným výchozím dokumentem
 • je v plánu zavedení cílených vzdělávacích programů
 • firma přechází na vyšší úroveň řízení

Postup naší práce

 • na workshopu vytvoříme metodiku popisu pracovních pozic
 • pomůžeme identifikovat a zformulovat požadavky na jednotlivé pozice
 • zprůhledníme a zefektivníme začlenění pozic v organizační struktuře
 • zjistíme skutečně vykonávané činnosti zaměstnanců
 • popíšeme pracovní místa
 • vytvoříme kompetenční modely
 • vytvoříme strukturu katalogu pracovních míst