Proces nezávislého výběrového řízení na pracovní pozice

Na základě Vašeho požadavku uskutečníme u Vás ve společnosti proces výběru zaměstnance
do Vaší firmy.

Proces sestavujeme takto

  1. Sestavíme s Vámi požadavek na obsazení volného pracovního místa.
  2. Navrhneme Vám způsob zveřejnění volného pracovního místa.
  3. Sestavíme formu vhodného výběrového řízení.
  4. Uskutečníme profesionálně výběrový pohovor a provedeme pečlivý zápis o všech skutečnostech, které uchazeč odvedl.
  5. Sestavíme jeho osobnostní pracovní profil na základě vybraných psychodiagnostických testů (BIP, LMI, NEO-PI-R, případně test pozornosti d2-R).
  6. Provedeme praktickou zkoušku dovedností uchazeče.
  7. Předáme a prezentujeme Vám výsledky včetně doporučení a předání veškerých osobních dokladů potřebných pro uskutečnění personálního procesu „příjem zaměstnance“.