AGE management

 

 

m prostředí, snížení finančních nákladů díky fluktuaci zaměstnanců a tím i snížením nákladů na odstupné, vytvoření vysoce kvalitní pracovní síly, dosažení optimálního mixu dovedností a určení požadavků pro optimální plánování kvalifikačních zaměstnanců, zlepšení veřejné image firmy, zvýšení loajality zaměstnanců.

 

Naše spolupráce začíná tím, že nám pomocí níže připraveného formuláře pošlete popis Vašeho požadavku (žádosti) a sdělíte nám potřebné údaje pro kontaktování.

Kontaktovat Vás budeme z naši e-mailové adresy danickova@sidroconsulting.cz  nebo telefonicky z čísla +420 602338870 a dohodneme se na schůzce.

 

Martine, tady prosím formulář, ze kterého mě přijde na e-mail informace ,měl by vypadat takto

KONTAKTNÍ  FORMULÁŘ

Název firmy, Jméno a  přijmení, telefonický a e-mailový kontakt dotazujícího se

 

Specifikace požadavku