Vzdělávání

Vedení týmu

Cíl vzdělávací aktivity

Posílit individuální interpersonální dovednosti a interpersonální dovednosti pro vedení a práci v týmu. Naučit se jak pracovat s týmem, zlepšovat a dovést výkony pracovníků v týmu k součinnosti zaměřené na společný cíl a jak nejlépe využít lidského potenciálu.

Obsah vzdělávací aktivity

Spolupráce v týmu

Cíl vzdělávací aktivity

Posílit individuální interpersonální dovednosti pro práci v týmu. Naučit se zvládat úskalí běžného pracovního dne v týmu co se týká využití emoční inteligence, empatického naslouchání, vyjednávání, zvládání konfliktů, stanovování osobních priorit a cílů.

Obsah vzdělávací aktivity