Zpracování bilanční psychodiagnostiky, poradenství v oblasti výběru a kariérního růstu zaměstnanců

Společnost Sidroconsulting s.r.o. Vám nabízí v rámci výběrových řízení a nastavení kariérního růstu zaměstnanců zpracování „Bilanční psychodiagnostiky“.
Využíváme psychodiagnostických metod BIP, LMI, NEO-PI-R, d2-R.

Bilační psychodiagnostické metody můžete využít  

 • pro realizaci výběrového řízení, jako podprocesu „výběru zaměstnanců“
 • pro realizaci a nastavení plánu a směřování zácviku nových zaměstnaců
 • pro realizaci vnitrofiremního vzdělávání  a práce s talenty, jako podprocesu osobního rozvoje zaměstanců

Nabízené psychodiagnostické metody Vám poskytnou  

 • sebeobraz kandidáta na pracovní pozici, nebo stávajícícho zaměstnance s přihlédnutím k nárokům na profesi, kterou vykonává, nebo na kterou se hlásí
  do společnosti.
 • na základě psychodiagnostické metody BIP Vám popíši 14 dimenzí osobnosti a přiřadím je ke 4 oblastem profesních předpokladů
 • 1. oblast - profesní orientace (motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení)
 • 2. oblast - pracovní chování (svědomitost, flexibilita, rozhodnost)
 • 3. oblast - sociální kompetence (senzitivita, schopnost kontaktů, sociabilita, orientace na tým, schopnost prosadit se)
 • 4. oblast - psychická konstituce (emocionální stabilita, odolnost vůči zátěži, sebevědomí)
 • zjištění důležitých rysů motivace k výkonu posuzované osoby a její vhodnosti pro danou pracovní pozici, měření parametrů vztahujících se k vnitřní motivaci a k vnější motivaci člověka Vám zobrazím psychodiagnostickou metodou LMI, pomocí popisu škál jako je nebojácnost, flexibilita, samostatnost, preference obtížnosti, důvěra v úspěch, dominance, cílevědomost, ochota učit se, soutěživost, kompenzační úsilí, angažovanost, hrdost na výkon, orientace na status, flow, internalita, vytrvalost, sebekontrola
 • na základě psychodiagnostické metody NEO-PI-R Vám zpracujeme osobností inventář, který zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti neuroticismus, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost
 • pomocí psychodiagnostická metody d2-R zaměřené na výkonnost kognitivních funkcí změříme tempo a pečlivost pracovního výkonu což umožní posouzení různých kvalit pozornosti

Teoretické východiska pro pracovní psychodiagnostiku obecně

 • Bilanční psychodiagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití člověka jako lidského kapitálu při jeho profesním uplatnění.
 • Metody bilanční psychodiagnostiky vychází z teoretické základny psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologického poradenství, kariérového poradenství a řízení lidských zdrojů.
 • V procesu bilanční psychodiagnostiky je v centru pozornosti vždy klient (diagnostikovaná osoba, tzv. proband)
 • Bilanční psychodiagnostika je vhodná pro většinu dospívající a dospělé populace bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, nebo sociální postavení.

Zpracování bilanční psychodiagnostiky, poradenství v oblasti výběru a kariérního růstu zaměstnanců

Společnost Sidroconsulting s.r.o. Vám nabízí v rámci poradenství pro volbu zaměstnání a kariérního růstu zaměstnanců zpracováním „Bilanční psychodiagnostiky“.

Bilační psychodiagnostické metody můžete využít  

 • pro realizaci výběrového řízení, jako podprocesu „výběru zaměstnanců“
 • pro realizaci a nastavení plánu a směřování zácviku nových zaměstnaců
 • pro realizaci vnitrofiremního vzdělávání  a práce s talenty, jako podprocesu osobního rozvoje zaměstanců

Nabízené psychodiagnostické metody Vám poskytnou  

 • sebeobraz kandidáta na pracovní pozici, nebo stávajícícho zaměstnance s přihlédnutím k nárokům na profesi, kterou vykonává, nebo na kterou se hlásí
  do společnosti.
 • na základě psychodiagnostické metody BIP Vám popíši 14 dimenzí osobnosti a přiřadím je ke 4 oblastem profesních předpokladů
 • 1. oblast - profesní orientace (motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení)
 • 2. oblast - pracovní chování (svědomitost, flexibilita, rozhodnost)
 • 3. oblast - sociální kompetence (senzitivita, schopnost kontaktů, sociabilita, orientace na tým, schopnost prosadit se)
 • 4. oblast - psychická konstituce (emocionální stabilita, odolnost vůči zátěži, sebevědomí)
 • zjištění důležitých rysů motivace k výkonu posuzované osoby a její vhodnosti pro danou pracovní pozici, měření parametrů vztahujících se k vnitřní motivaci a k vnější motivaci člověka Vám zobrazím psychodiagnostickou metodou LMI, pomocí popisu škál jako je nebojácnost, flexibilita, samostatnost, preference obtížnosti, důvěra v úspěch, dominance, cílevědomost, ochota učit se, soutěživost, kompenzační úsilí, angažovanost, hrdost na výkon, orientace na status, flow, internalita, vytrvalost, sebekontrola
 • na základě psychodiagnostické metody NEO-PI-R Vám zpracujeme osobností inventář, který zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti neuroticismus, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost
 • pomocí psychodiagnostická metody d2-R zaměřené na výkonnost kognitivních funkcí změříme tempo a pečlivost pracovního výkonu což umožní posouzení různých kvalit pozornosti

Teoretické východiska pro pracovní psychodiagnostiku obecně

 • Bilanční psychodiagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití člověka jako lidského kapitálu při jeho profesním uplatnění.
 • Metody bilanční psychodiagnostiky vychází z teoretické základny psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologického poradenství, kariérového poradenství a řízení lidských zdrojů.
 • V procesu bilanční psychodiagnostiky je v centru pozornosti vždy klient (diagnostikovaná osoba, tzv. proband)
 • Bilanční psychodiagnostika je vhodná pro většinu dospívající a dospělé populace bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, nebo sociální postavení.

Zpracování bilanční psychodiagnostiky, poradenství v oblasti výběru a kariérního růstu zaměstnanců

Společnost Sidroconsulting s.r.o. Vám nabízí v rámci poradenství pro volbu zaměstnání a kariérního růstu zaměstnanců zpracováním „Bilanční psychodiagnostiky“.

Bilační psychodiagnostické metody můžete využít  

 • pro realizaci výběrového řízení, jako podprocesu „výběru zaměstnanců“
 • pro realizaci a nastavení plánu a směřování zácviku nových zaměstnaců
 • pro realizaci vnitrofiremního vzdělávání  a práce s talenty, jako podprocesu osobního rozvoje zaměstanců

Nabízené psychodiagnostické metody Vám poskytnou  

 • sebeobraz kandidáta na pracovní pozici, nebo stávajícícho zaměstnance s přihlédnutím k nárokům na profesi, kterou vykonává, nebo na kterou se hlásí
  do společnosti.
 • na základě psychodiagnostické metody BIP Vám popíši 14 dimenzí osobnosti a přiřadím je ke 4 oblastem profesních předpokladů
 • 1. oblast - profesní orientace (motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení)
 • 2. oblast - pracovní chování (svědomitost, flexibilita, rozhodnost)
 • 3. oblast - sociální kompetence (senzitivita, schopnost kontaktů, sociabilita, orientace na tým, schopnost prosadit se)
 • 4. oblast - psychická konstituce (emocionální stabilita, odolnost vůči zátěži, sebevědomí)
 • zjištění důležitých rysů motivace k výkonu posuzované osoby a její vhodnosti pro danou pracovní pozici, měření parametrů vztahujících se k vnitřní motivaci a k vnější motivaci člověka Vám zobrazím psychodiagnostickou metodou LMI, pomocí popisu škál jako je nebojácnost, flexibilita, samostatnost, preference obtížnosti, důvěra v úspěch, dominance, cílevědomost, ochota učit se, soutěživost, kompenzační úsilí, angažovanost, hrdost na výkon, orientace na status, flow, internalita, vytrvalost, sebekontrola
 • na základě psychodiagnostické metody NEO-PI-R Vám zpracujeme osobností inventář, který zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti neuroticismus, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost
 • pomocí psychodiagnostická metody d2-R zaměřené na výkonnost kognitivních funkcí změříme tempo a pečlivost pracovního výkonu což umožní posouzení různých kvalit pozornosti

Teoretické východiska pro pracovní psychodiagnostiku obecně

 • Bilanční psychodiagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití člověka jako lidského kapitálu při jeho profesním uplatnění.
 • Metody bilanční psychodiagnostiky vychází z teoretické základny psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologického poradenství, kariérového poradenství a řízení lidských zdrojů.
 • V procesu bilanční psychodiagnostiky je v centru pozornosti vždy klient (diagnostikovaná osoba, tzv. proband)
 • Bilanční psychodiagnostika je vhodná pro většinu dospívající a dospělé populace bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, nebo sociální postavení.