Zpracování odborného posudku a implementace změn

Zpracování obsahuje

  • přípravu podkladů pro zpracování odborného posudku a studie

1)            Sběr dat ve spolupráci s vedoucí oddělení personalistiky a řízení lidských zdrojů v podobě organizační struktury, popisu pracovní činnosti vedoucího pracovníka jednotlivých úseků a jeho podřízených.

2)            Vyplnění dotazníku od jednotlivých pracovníků s cílem mapování jednotlivých pracovních činností (každý den, 1 x za týden, 1x za měsíc).

3)            Porovnání informací bodu 1) a 2)

  • odborný posudek a studie bude vypracování v této struktuře

1)            popis objednavatele odborného posudku a studie

2)            popis hodnotitele odborného posudku a studie

3)            důvody a cíle zpracování odborného posudku a studie v rámci přípravy na personální audit společnosti.

4)            oblasti odborného posudku a studie (oblast lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů, posudek
              na funkčnost organizačního uspořádání a zajištění procesů uvnitř oddělení)

5)            zpracování posudku na lidské zdroje (řídící a další schopnosti pracovníka, využití jeho potenciálu)     

6)            Zpracování posudku na řízení lidských zdrojů a možnosti dalšího rozvoje v řízení personálních procesů.