Genderová rovnost v procesech personalistiky a řízení lidských zdrojů

Cíl vzdělávací aktivity

Seznámit uchazeče s tím jak lze efektivně a účinně pomoc firmě k personálně stabilnímu prostředí s akceschopným týmem pomocí nástroje jakým je genderový audit a jeho aplikace v procesech personalistiky a řízení lidských.

Obsah vzdělávací aktivity

Vysvětlení pojmů genderové rovnosti, oblasti, kritéria a etika genderového auditu (GA), realizace GA, obsah GA. Rozpad do firemní kultury a procesů personalistiky a řízení lidských zdrojů.

Komu je vzdělávací aktivita určena

Pro personalisty, vnitropodnikové auditory, vedení společnosti

 

Časová dotace na vzdělávací aktivitu

1 den od 9 do 17 hod.

Cena za celou vzdělávací aktivitu

4.000 Kč/os. (oběd a občerstvení je v ceně)

Termín konání

období srpen - prosinec 2017, dle dohody
s firmou

Místo konání

Zlín, Malá 5654
v případě skupiny 6 lidí mohu vzdělávat i u Vás ve společnosti

Přihlásit se můžete prostřednictvím

e-mailu  danickova@sidroconsulting.cz

tel.          +420 602 33 88 70

 

Přímá pomoc ve firmě „my day“

Po uskutečněné školící aktivitě Vám nabízíme genderový audit u Vás ve společnosti, zpracování akčního plánu a zapracování do vnitrofiremních dokumentů.

Cena genderového auditu, zpracování akčního plánu je stanovena dle velikosti firmy a zpracování do vnitrofiremních dokumentů může být předmětem proajektu EU.