Sestavení CV a příprava na výběrové řízení

Potřebujete se rozhodnout o své profesní cestě, nebo dalším vzdělávání, potřebujete radu v tom, jak uplatnit znalosti, schopnosti, dovednosti a zkušenosti z předchozích pozic na trhu práce?
Rádi Vás poskytneme poradenství, jak využít váš potenciál s nároky dané na různé pracovní pozice.

Poradenství je určeno

 • absolventům pro vstup poprvé na trh práce
 • lidem, kteří hledají jak nově zaměřit svou profesní kariéru
 • lidem, kteří jsou v současném zaměstnání nespokojeni, uvažují o změně profesního zaměření

Poradenství nabízíme následující formou:

 • na základě osobního rozhovoru a informaci na jakou pracovní pozici se hlásíte s Vám pomůžeme sestavit Váš profesní životopis, připravit další doklady pro výběrové řízení
 • připravit Vás na možný průběh výběrového řízení
 • pomocí psychodiagnostiky Vás budeme směřovat k uplatnění výsledků a využití dimenzí osobnosti při výběrovém řízení

Nabízené psychodiagnostické metody Vám celkově poskytnou  

 • sebeobraz kandidáta na pracovní pozici, nebo stávajícícho zaměstnance s přihlédnutím k nárokům na profesi, kterou vykonává, nebo na kterou se hlásí do společnosti.
 • na základě psychodiagnostické metody BIP Vám popíši 14 dimenzí osobnosti a přiřadím je ke 4 oblastem profesních předpokladů
  1. oblast - profesní orientace (motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení
  2. oblast - pracovní chování (svědomitost, flexibilita, rozhodnost)
  3. oblast - sociální kompetence (senzitivita, schopnost kontaktů, sociabilita, orientace na tým, schopnost prosadit se)
  4. oblast - psychická konstituce (emocionální stabilita, odolnost vůči zátěži, sebevědomí)
 • zjištění důležitých rysů motivace k výkonu posuzované osoby a její vhodnosti pro danou pracovní pozici, měření parametrů vztahujících se k vnitřní motivaci a k vnější motivaci člověka Vám zobrazím psychodiagnostickou metodou LMI, pomocí popisu škál jako je nebojácnost, flexibilita, samostatnost, preference obtížnosti, důvěra v úspěch, dominance, cílevědomost, ochota učit se, soutěživost, kompenzační úsilí, angažovanost, hrdost na výkon, orientace na status, flow, internalita, vytrvalost, sebekontrola
 • na základě psychodiagnostické metody NEO-PI-R Vám zpracujeme osobností inventář, který zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti neuroticismus, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost
 • pomocí psychodiagnostická metody d2-R zaměřené na výkonnost kognitivních funkcí změříme tempo a pečlivost pracovního výkonu což umožní posouzení různých kvalit pozornosti