QMS - PDCA ve firmách (článek)

Ing. Helena Daníčková

Procesní přístup při tvorbě QMS (kvality management systém) ve firmách, při aplikaci pak  PDCA (plan-do-check-act).

Při mém působení ve firmách stále více slyším, že QMS nastavili před mnoha lety, udržují ISO 9001 a i přes tuto skutečnost firma ztrácí akceschopnost.
Myslím, že velmi důležité je mít sestavený tým QMS, který řídí představitel kvality firmy. Jednou v roce pak je nutný screening QMS s aplikací PDCA).
QMS je nejpoužívanější systém řízení ve světě a uchopí a zajistí plnění požadavků vztahujících se k právním předpisům u vykonávané práce,doladí
a vytvoří proces z hlediska jeho přidané hodnoty, dosahované výkonnosti a efektivnosti.
Pravidelné  vylepšování procesů na základě výsledků jejich posuzování pak nutně vede ke stavu akceschopnosti firmy.
Cyklus PDCA podle kterého pracuji je připraven přispět k efektivnímu řešení a zlepšování procesů a řídících mechanismů. Může být také použit jako jednoduchá
metoda pro zavedení změn.
P - Plan (plánuj) -  D - Do (dělej) - C - Check (kontroluj) - A - Act (jednej)
Cyklus bývá firmami využit pro jakékoliv řešení problému nebo managementu změn. Základní kroky PDCA se mohou neustále opakovat a cílit tak k postupnému vyřešení
problémů.

Zavolejte nám a my Vám pomůžeme zlepšit QMS ve Vaší firmě, sestavíme a zaškolíme Vám tým pro QMS a budeme motivovat Vaše pracovníky ke spolupráci na managementu změn.
Kontaktovat nás můžete na tel. 602 33 88 70, nebo e-mailu danickova@sidroconsulting.cz, hela.danickova@centrum.cz.

Těším na spolupráci s Vámi.