Pro firemní vzdělávání

Firmám pomáháme těchto v oblastech vzdělávání

  • Vzdělávání zaměstnanců v uvedených modulech na našich stránkách v sekci „vzdělávací moduly pro zaměstnance“.
  • Firemní vzdělávání středního a vrcholového managementu a personalistů „na míru“ v oblastech řízení a využití lidského kapitálu, využití psychodiagnostických metod pro tvorbu organizační struktury a popisů pracovních míst ve firmě, empatického naslouchání a emoční inteligence, zajištění genderové rovnosti v personálních dokumentech, tvorbě mapy personálních procesů, přechodu personalistiky na personalistiku a řízení lidských zdrojů.
  • Vzdělávání ve firmě „na míru“ dle specifikace požadavku popsaného sdělením současného stavu, osob pro vzdělávání a specifikací představy o následném posunu v pracovní činnosti zaměstnance.
  • Po vzdělávání pomůžeme sestavit popis pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců a jejich začlenění do organizační struktury firmy a nastartovat činnosti, ve kterých využijí znalosti ze vzdělávací aktivity

Vzděláváním zaměstnanců Vám pomůžeme zvýšit loajalitu zaměstnanců
 a jejich akceschopnost pro realizaci rozvoje firmy a změn ve firmě.

Naše spolupráce začíná tím, že nám pomocí pošlete popis Vašeho požadavku (žádosti) a sdělíte nám potřebné údaje pro kontaktování.

Kontaktovat Vás budeme z naši e-mailové adresy danickova@sidroconsulting.cz  nebo telefonicky z čísla +420 602338870 a dohodneme se na schůzce.