Outsourcing

Firmám pomáháme těchto v oblastech

 • Vzdělávání zaměstnanců v uvedených modulech na našich stránkách v sekci „vzdělávací moduly pro zaměstnance“.
 • Firemní vzdělávání středního a vrcholového managementu na míru dle specifikace Vašeho požadavku.
 • Poradenství a realizace výběrového řízení do Vaší firmy.
 • Nastavení zácviku a požadavků na zaměstnance v období 3 měsíční zkušební doby včetně vyhodnocení a doporučení pro další rozvoj zaměstnance.
 • Realizace hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Sestavení plánu vzdělávání ve firmě.
 • Zpracování odborného posudku personálních procesů ve firmě.
 • Vypracování mapy personálních procesů a jejich doplnění.
 • Vypracování etického kodexu a personální směrnice.
 • Mentoring středního a vrcholového managementu.
 • Pomocí Bilanční psychodiagnostiky zaměstnanců získání reálného obrazu jejich silných stránek
  pro orientaci v jejich schopnostech a dovednostech.

Znalost silných stránek, schopností a dovedností Vašich zaměstnanců, nastavení jejich vzdělávání a motivace z Vás udělá společnost, kde lidský kapitál tvoří silný pilíř výkonností firmy.

Naše spolupráce začíná tím, že nám pošlete popis Vašeho požadavku (žádosti) o to, s čím potřebujete pomoc, čem se chcete zlepšit a sdělíte nám potřebné údaje pro kontaktování.

Kontaktovat Vás budeme z naši e-mailové adresy danickova@sidroconsulting.cz  nebo telefonicky z čísla +420 602338870 a dohodneme se na schůzce.