Vítejte na stránkách společnosti Sidro Consulting s.r.o.

Společnost Sidro Consulting s.r.o. je vzdělávací, poradenská a konzultační společnost v oblasti strategického řízení firem a tvorby procesů personalistiky a řízení lidských zdrojů.

Cílem společnosti Sidro Consulting s.r.o. je u našich klientů z řad výrobních i nevýrobních společností pomoc vedení společnosti strategicky uchopit práci  práci se zaměstnanci, formovat jejich pracovní výkon, využít jejich pracovní schopnosti, charakteristiku osobnosti a pracovního týmů, jako hodnot potřebných k personálně stabilnímu protředí firmy s lidmi, které lze řídit pro naplnění vizí a cílů společnosti, ve které pracují.

Nástroje k naplnění našich cílů. 

Scereening stávajících procesů strategického řízení a řízení personalistiky a rízení lidských zdrojů.

Vypracování strategických kotev a vytvoření mapy personálních procesů "na míru", ukotvení v managementu kvality.

Vypracování  souvisejících vnitrofiremních dokumentů, vyškolení dotčených pracovníků pomocí odborných vzdělávacích programů, zavedení do praxe, pravidelné konzultace a pomoc při řešení problémů.