Řekli o nás

Ing. Helena Daníčková

O kurzech personalistiky a řízení lidských zdrojů

Lektorkou Ing. Helenou Daníčkovou často uváděné příklady  mi pomohly lépe pochopit problematiku HR. Kladně hodnotím odbornost lektorky v dané problematice, akitivní, pozitivní a motivujícíc přístup k účastníkům kurzu, efektivní využití času, příjemné prostředí konání kurzu.
K.T.
Kurz mi přinesl cenné informace z oblasti strategického řízení HR, rozvoje a vzdělávání pracovníků, péče o zaměstnance, pracovního prostředí a BOZP apod. Formou modelových situací jsem si ujasnila z oblasti personální strategie, metod vzdělávání, knowledge managementu, významu zpětné vyzby a motivace, principy motivace. Prostřednictvím školení jsem získala návod, jak zajistit personálně stabilní prostředí ve společnosti. Kurz vedla zkušená lektorka, která prokázala vysokou odbornost v oboru a empatii pro účastníky kurzu. Tímto bych ráda Ing. Heleně Daníčkové poděkovala za trpělivost, vstřícný přístup a ochotu naslouchat.
R.N.