Řekli o nás

Ing. Helena Daníčková

O kurzech personalistiky a řízení lidských zdrojů

Lektorkou Ing. Helenou Daníčkovou často uváděné příklady  mi pomohly lépe pochopit problematiku HR. Kladně hodnotím odbornost lektorky v dané problematice, akitivní, pozitivní a motivujícíc přístup k účastníkům kurzu, efektivní využití času, příjemné prostředí konání kurzu.
K.T.
Kurz mi přinesl cenné informace z oblasti strategického řízení HR, rozvoje a vzdělávání pracovníků, péče o zaměstnance, pracovního prostředí a BOZP apod. Formou modelových situací jsem si ujasnila z oblasti personální strategie, metod vzdělávání, knowledge managementu, významu zpětné vyzby a motivace, principy motivace. Prostřednictvím školení jsem získala návod, jak zajistit personálně stabilní prostředí ve společnosti. Kurz vedla zkušená lektorka, která prokázala vysokou odbornost v oboru a empatii pro účastníky kurzu. Tímto bych ráda Ing. Heleně Daníčkové poděkovala za trpělivost, vstřícný přístup a ochotu naslouchat.
R.N.

Cyklus interpersonáloních dovedností

Lektorka Ing. Helena Daníčková velmi nenásilnou formou navázala na komunikační problémy, které se u nás vyskytují. Jednotlivá témata na sebe logicky navazovala. Celý přednáškový cyklus probíhal v přátelské atmosféře i přes závažnost probíraných témat.
M.S.

Vzdělávací cyklus byl pro mě poznáním jak mohu utvářet dění ve svém týmu a pracovat na své osobní značce.
S.S.

Osobnostní psychodiagnostika a konzultace

Dnes už vím na čem můžu u sebe stavět. Myslela jsem, že budu poslouchat kritiku, ale naopak konzultace byla reálným pohledem a rada k ménu profesnímu růstu "nad zlato". Šťastný den.
Z.S.