Projekt "Příležitost klepe na dveře"

logo OPZ

Společnost Sidro Consulting s.r.o. ve spolupráci s "Centrem pro těhotné a rodinu Majka" za podpory Operačního programu „Zaměstnanost“ zahajuje vzdělávací projekt EU „Příležitost klepe na dveře“

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051

Cílová skupina: 

Ženy ohrožené na trhu práce

O projektu: 

Cílem projektu je podpora cílové skupiny - žen s dětmi mladšími 15 let, vedoucí k jejich zlepšení postavení na trhu práce, snazšímu návratu na trh práce, zvýšení jejich konkurenceschopnost vůči ostatním skupinám zaměstnanců, zlepšení jejich motivace pro práci a pro opětovné zaměstnání. Díky kurzům a rekvalifikacím dostanou potřebné vzdělání, zvýší se jim sebevědomí a pro zaměstnavatele se stanou více atraktivní. Celkově se podpoří aktivita cílové skupiny při hledání zaměstnání.

Aktivity projektu:

  • KA 1 - Motivační kurzy (zvyšování sebevědomí a sebedůvěry)
  • KA 2 - Motivační kurzy (trh práce a politika zaměstnanosti, vstup na trh práce)
  • KA 3 - Motivační kurzy (počítačová gramotnost)
  • KA 4 - Pracovní psychodiagnostika
  • KA 5 - Rekvalifikační kurzy
  • KA 6 - Odborné poradenství